Om oss

Vad är Lommastråket

Lommastråket är fantastiskt och sträcker sig från Centrumtorget i Lomma ändå ut till Tullhustorget vid piren.

Mycket har hänt de senaste åren, butiker, restauranger och verksamheter har etablerat sig i takt med att stråket har utvecklats. Lommastråket har förutsättningarna att leverera en totalupplevelse med shopping, mat, vacker natur, ett spännande kulturutbud och att vara en naturlig mötesplats för boende, verksamma och besökare.

Vad gör Centrumföreningen

Centrumföreningen är en ideell förening och vi finns till för våra medlemmar; butiker, restauranger, kaféer, servicetjänster, fastighetsägare, banker m fl. Alla verksamheter i centrum är välkomna till oss.

Vi har som mål att tillsammans med våra medlemmar marknadsföra, stärka varumärket Lommastråket och den lokala handeln. Centrumföreningen Lommastråket startades 2010 för att det fanns ett behov att samla allt under ett tak och tillsammans arbeta med frågor som gynnar den lokala handeln och ett levande centrum.

Centrumföreningen Lommastråket arrangerar en rad olika aktiviteter varje år som t ex Barn i Lomma – Matrundan vår och höst – Skördefesten och i samarbete med Lomma Event Julrundan och Lommafesten. Vi samarbetar också med Lomma kommun när det gäller frågor kring gatumiljö, gestaltning och skyltning.

Vi är också en samtalspart när det kommer till nyetableringar i området.

Styrelsen – vilka är vi

Simon Hedvall

Ordförande
E-post: simon.hedvall@energiengagemang.se
Telefon: 076-111 22 40

Peter Hedegaard

Kassör
E-post: peter.hedegaard@nordr.se
Telefon: 072-711 33 22

Cecilia Fredestam

Ledamot
E-post: cecilia.fredestam@moogio.se
Telefon: 073-941 21 06

Benny Lavesson

Ledamot
E-post: benny.lavesson@gmail.com
Telefon: 0708-304280

Monica Jönsson

Ledamot
E-post: monica@ekbacken939.se
Telefon: 0702 – 734635

Daniel Ristevski

Suppleant
Epost:daniel.ristevski@moogio.se
Telefon: 0736-830265

Jöran Lindkvist

Suppleant
Epost: jj@visitart.se
Telefon: 0766-452030

Beviljat anslag

Centrumföreningen Lommastråket och Lomma Företagsgrupp har beviljats anslag av Sparbanksstiftelsen Skåne för projektet Kompetensutveckling för näringsidkare i Lomma kommun med 18 000 kr.

Syftet med ansökan är att kunna kunna genomföra ett antal kostnadsfria kompetensutvecklingsföreläsningar för våra respektive medlemmar. Det händer mycket i omvärlden och behovet av att hålla sig uppdaterad ökar. Genom att inspirera lokalt tror vi att fler företag och företagare kan få del av vad som kanske kommer att krävas framöver.

Föreningarna har valt ut tre olika ämnen som vi tror har stort intresse för våra medlemmar. Den sista föreläsningen kommer att ske under hösten 2019.

Vi har också skickat in en ny ansökan för ytterligare tre föreläsningar.

Är det något ämne du tycker att vi ska ha med, skicka ett mail till oss på info@lommastraket.se

Rulla till toppen