Kort Information
Kategori: Föreningar
Telefon: 0766 45 20 30
Sociala media:
Lommakortet: Nej

Lomma Konstförening är en ideell förening som bildades 1955. Lomma Konstförening arrangerar cirka 8-10 utställningar per år.

Antalet utställare varierar något beroende på separat- eller samlingsutställningar.

Lomma Konstförening