Kort Information
Kategori: Föreningar
Hemsida: Lomma Event
Sociala media:
Lommakortet: Nej

Grundidén är att skapa intressanta arrangemang, aktiviteter och mötesplatser i Lomma och att främja kulturliv, företagsamhet och föreningsliv för att tillvarata och utveckla de tillgångar och värden som finns i kommunen.

Lomma Event